The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Leif Johansson

Leif Johansson

Professor emeritus

Leif Johansson

Geofysiker, drönare och geologer ger tillsammans en bättre bild av berget

Geofysiker, drönare och geologer ger tillsammans en bättre bild av berget

Author

  • Peter Jonsson
  • Leif Johansson
  • Sara Johansson
  • Per-Ivar Olsson
  • Torleif Dahlin

Summary, in Swedish

Teknisk geologi vid Lunds tekniska högskola har i ett nyligen slutfört projekt, finansierat av Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo), undersökt om geofysiska mätningar med DCIP (kombinerade resistivitets- och IP-mätningar) kan ge bättre information om bergmassan i samband med planeringen av tunnlar och andra bergarbeten samt berguttag i bergtäkter. Resultaten bekräftar att DCIP i den undersökta miljön kan användas för att indikera lervittrade zoner, svaghetsstrukturer och uppkrossade zoner. Detta visar på att det går att underlätta och förbättra prognosarbetet, genom att ännu en möjlighet ges att bedöma bergmassans kvalitet innan byggfasen inleds.

Department/s

  • Engineering Geology
  • Lithosphere and Biosphere Science

Publishing year

2019-01-24

Language

English

Pages

52-55

Publication/Series

Bygg & teknik

Issue

1/19

Document type

Journal article

Publisher

Förlags AB Bygg & teknik

Topic

  • Geotechnical Engineering

Status

Published

Project

  • Geophysical and geological survey of rock quality in Dalby quarry for detailed comparison in 3D

ISBN/ISSN/Other

  • ISSN: 0281-658X