Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Undersökning av kalciumkarbonatförekomsten i Vombfältet

Author:
 • Sandra Andersson Andersson
 • Per Möller
 • Linda Parkefelt
 • Kenneth M Persson
Publishing year: 2015
Language: Swedish
Pages: 17-26
Publication/Series: Vatten: tidskrift för vattenvård /Journal of Water Management and research
Volume: 71
Document type: Journal article
Publisher: Föreningen Vatten

Abstract english

I en studie av neutralisationskapaciteten och kalkstenshalten i Sydvattens infiltrationsområde vid Vomb har fem prover från olika platser i fältet samlats in, siktats och surgjorts med saltsyra. Neutralisationskapaciteten mätt som kalciumkarbonathalt befanns variera i de olika sandproverna men var generellt hög (ca 2–14 % som vikt). Den totala massan av kalciumkarbonat i infiltrationsområdet bestämdes med hänsyn till volym och densitet, dvs. möjlig porositet i jorden. Resultatet blev att det finns motsvarande åtminstone 4,3 miljoner ton kalciumkarbonat i infiltrationsområdet. Neutralisationskapaciteten för infiltrationsområdet beräknades från den totala mängden kalciumkarbonat i infiltrationsområdet med resultat att knappt 88 x 109 mol syra kan neutraliseras i det studerade området. Årligen förbrukas ca 750 ton kalksten från jordlagren i infiltrationsområdet. Karbonathalten i området är generellt hög och har en bra förmåga till att buffra också ett surare vatten än vatten från Vombsjön. Vid nuvarande kalkstensförbrukning räcker neutralisationskapaciteten i cirka 5700 år.
In a study of the neutralization capacity and limestone content the artificial recharge area of the Sydvatten waterworks Vombverket in Vomb, Skåne, five samples from different locations in the area was collected, sieved and acidified with hydrochloric acid. The neutralization capacity measured as calcium carbonate content was

found to vary in the different sandy soil samples but was generally high (about 2–14 % by weight). The total mass of calcium carbonate in the infiltration area was determined taking into account the volume and density, i.e. possible porosity of the soil. There is at least equal to 4.3 million tons of calcium carbonate present in the

infiltration area. This corresponds to a neutralization capacity of 88 x 109 moles in the study area. The annual limestone dissolution in the area is about 750 tons. The limestone content in the area is generally high and has a good ability to buffer also more acidic water than water from Vombsjön. At present limestone consumption, the neutralization capacity lasts for at least 5700 years.

Keywords

 • Geology
 • Lake Vombsjön
 • neutralization capacity
 • artificial recharge
 • limestone dissolution
 • calcium

Other

Published
 • ISSN: 0042-2886
Per Möller
E-mail: per [dot] moller [at] geol [dot] lu [dot] se

Professor

Quaternary Sciences

+46 46 222 98 88

508

16