Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Johanna Stadmark

Johanna Stadmark

Researcher

Johanna Stadmark

Forskning på 2000-talet kastar nytt ljus över 1980-talets bottnar

Author

  • Johanna Stadmark
  • Daniel Conley
  • Jacob Carstensen

Summary, in Swedish

1988 uppmättes den allvarligaste syrebristen någonsin i Kattegatt. Syrehalten i vattnet sjönk till rekordlåga nivåer och många bottenlevande djur dog. Även i Östersjön var läget allvarligt. Även om forskarna vid denna tid hade en viss kunskap om problemets utbredning skulle det dröja ända in på 2000-talet innan man fick en heltäckande bild – en bild som delvis förvånade forskarna

Department/s

  • Quaternary Sciences

Publishing year

2017

Language

Swedish

Pages

63-63

Publication/Series

HAVET 1988

Document type

Report chapter

Publisher

Havsmiljöinstitutet

Topic

  • Geochemistry

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-982291-6-5