The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Johanna Stadmark

Johanna Stadmark

Researcher

Johanna Stadmark

Forskning på 2000-talet kastar nytt ljus över 1980-talets bottnar

Author

  • Johanna Stadmark
  • Daniel Conley
  • Jacob Carstensen

Summary, in Swedish

1988 uppmättes den allvarligaste syrebristen någonsin i Kattegatt. Syrehalten i vattnet sjönk till rekordlåga nivåer och många bottenlevande djur dog. Även i Östersjön var läget allvarligt. Även om forskarna vid denna tid hade en viss kunskap om problemets utbredning skulle det dröja ända in på 2000-talet innan man fick en heltäckande bild – en bild som delvis förvånade forskarna

Department/s

  • Quaternary Sciences

Publishing year

2017

Language

Swedish

Pages

63-63

Publication/Series

HAVET 1988

Document type

Report chapter

Publisher

Havsmiljöinstitutet

Topic

  • Geochemistry

Status

Published

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-982291-6-5